Новини

Новини

11 Февр. 2011
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   С вписване №...
8 Февр. 2011
Днес, 08.02.2011 г., бе подписан договорът между „ДЖИ СИ ЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” и ДП ”Национална Компания Железопътна инфраструктура” София за възлагане на обществена поръчка № 2010/S-181-275944 с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на...
28 Ян. 2011
Председателят на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД доц. д-р инж. Николай Михайлов получи престиждата награда на фондация „Атанас Буров” за индустриално управление за 2010 г.  Призът беше връчен от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев на специална церемония в зала...
26 Ян. 2011
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   С вписване №...
21 Ян. 2011
„ПСФ Мостинженеринг” АД – Ямбол подписа договор с Община Любимец за „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Любимец и с. Малко градище”. Стойността на договора е 989 418 лева, а финансирането е по Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.), мярка 322 „Обновяване и развитие на населените...
12 Ян. 2011
След направено допитване до по-активните участници във форума на Investor.bg бе изготвена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване през 2011 година. В челото на класацията е „Трейс Груп Холд” АД.   В изчисленията са включени мненията на 40...
5 Ян. 2011
Напредва работата по трите пътни отсечки от лот 13,  съобщиха от АПИ. Те са с обща дължина 22,6 км и са включен в  първия етап на Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР). На територията на област Хасково попадат две от отсечките - път ІІІ-597 Дъбовец - разклон Малки Воден и път ІІІ-663...
28 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:  „Трейс Груп Холд” АД...
20 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:  
20 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   На 24.11.2010 г. „Трейс ...

Страници