Новини

Новини

10 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, за настъпили промени в...
9 Дек. 2010
Асфалт вече покрива първите 800 метра от новостроящата се отсечка от “Тракия” между Стара и Нова Загора, съобщиха Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В първия ден бяха положени 1 200 кв. м. битумизирана основа. Това е първият от общо трите асфалтови пласта, които по проект...
8 Дек. 2010
На 29.11.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа Рамкови споразумения с Община Сливен за периода 2010 – 2014 г.:  „ЛОТ 1 Изграждане на обекти на техническата инфраструктура на територията на община Сливен ” и ЛОТ 2 Изграждане на нови сгради, строежи и обекти ,Реконструкции, основен ремонт и преустройство...
29 Ноем. 2010
Изпълнителният директор на „ТРЕЙС СОФИЯ” инж. Йовко Жилков е новият носител на приза „Строител на годината 2010”. Той получи най-престижната награда на „Трейс Груп Холд” АД на официална церемония по време на Годишната среща на дружествата от холдинга, която се проведе на 26, 27 и 28 ноември в...
29 Ноем. 2010
Проектантите разработват три варианта на строителната конструкция на пътния мост. Тъй като съоръжението се строи в жилищен район, сериозен акцент при разработването на вариантите е отделен на естетическата страна на моста и неговите елементи. Проектантите добавят още, че на територията на "Младост...
19 Ноем. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: „Трейс Груп Холд” АД...
19 Ноем. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   „ПСФ Мостинженеринг” АД...
12 Ноем. 2010
Обединение „Стара Загора 2010” ще извършва „Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 779,7 км републикански пътища на територията на ОПУ Стара Загора”. Договорът включва поставяне и подържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации,...
10 Ноем. 2010
На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   С вписване №20101103155334 в Търговския...
4 Ноем. 2010
Няма забавяне при строителството на нито един от лотовете на магистрала "Тракия". Това стана ясно след поредната проверка на аутобана от представители на регионалното министерство и пътната агенция. В проверката участваха министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, неговия заместник...

Страници