Новини

Новини

28 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:  „Трейс Груп Холд” АД...
20 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:  
20 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   На 24.11.2010 г. „Трейс ...
13 Дек. 2010
На 13 декември 2010 г. журналисти от различни световни и европейски медии посетиха строителни обекти, включени в Проекта за разширение на метрото в гр. София, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт” от Европейски фонд за регионално развитие. Журналистите от ANSA – Италия, Czech News Agency...
11 Дек. 2010
На пет години Николай Михайлов още не може да чете и пише, но вече знае, че цял живот ще строи пътища. Решава го през 1960 г., когато случайно попада на строителна площадка на главен път Е-85 до старозагорското село Мъдрец. Гледката на трудоваците, които разбиват огромни канари и разстилат...
11 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:   „ПСФ Мостинженеринг” АД...
10 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, за настъпили промени в...
9 Дек. 2010
Асфалт вече покрива първите 800 метра от новостроящата се отсечка от “Тракия” между Стара и Нова Загора, съобщиха Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В първия ден бяха положени 1 200 кв. м. битумизирана основа. Това е първият от общо трите асфалтови пласта, които по проект...
8 Дек. 2010
На 29.11.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа Рамкови споразумения с Община Сливен за периода 2010 – 2014 г.:  „ЛОТ 1 Изграждане на обекти на техническата инфраструктура на територията на община Сливен ” и ЛОТ 2 Изграждане на нови сгради, строежи и обекти ,Реконструкции, основен ремонт и преустройство...
29 Ноем. 2010
Изпълнителният директор на „ТРЕЙС СОФИЯ” инж. Йовко Жилков е новият носител на приза „Строител на годината 2010”. Той получи най-престижната награда на „Трейс Груп Холд” АД на официална церемония по време на Годишната среща на дружествата от холдинга, която се проведе на 26, 27 и 28 ноември в...

Страници