Новини

Новини

3 Септ. 2010
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев направи първа копка на проекта за рехабилитация на пътна инфраструктура, ЛОТ 13, който се реализира по ОП „Регионално развитие”. На церемонията присъстваха също министърът на културата Вежди Рашидов и председателят на УС на...
31 Авг. 2010
„Трейс Груп Холд” АД и Агенция „Пътна инфраструктура” на 30.08.2010 г. подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-011 „Лот 13: Рехабилитация на път ІІІ-5071 Чифлик - Г. Крепост - Стремци –...
24 Авг. 2010
Разширението на метрото от втори диаметър и изграждането на метротунелите в участъка по бул. ”Витоша” между ул. ”Хан Аспарух” и бул. ”Патриарх Евтимий”, както и строителството на северния вестибюл на метростанцията пред НДК, променят движението в столицата от 25 август 2010 г. за времето на...
16 Авг. 2010
Втора проверка в рамките на един месец беше извършена в участъка на лот 2 на АМ „Тракия”. Само три седмици след министърът на регионалнато развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, днес на обекта на изненадваща инспекция пристигнаха неговият заместник Георги Прегьов и зам.-министърът на...
9 Авг. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
9 Авг. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
9 Авг. 2010
В изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа „Трейс Груп Холд” АД е публикувало и предоставяло информация на КФН, БФБ и обществеността като пълния обем от информация може да бъде намерен на следните страници - www.fsc.bg, www.x3news.com ,  www.darikfifnance.bg и...
4 Авг. 2010
На 30 юли 2010 г. между "Трейс Груп Холд" АД и Община Ловеч бе подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подобряване на физическата и  жизнена градска среда в Община Ловеч”.  Изпълнението на предмета на поръчката се финансира със средства на Европейския фонд за Регионално...
30 Юли 2010
"Трейс Груп Холд" АД уведомява своите акционери, че от 1 август започва изплащането на дивиденти за 2009г. То ще се извърши по следния начин:За акционерите с клиентски сметки плащането ще се извършва от инвестиционните посредници, при които имат открити клиентски сметки, в периода от 01.08.2010 г...
23 Юли 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...

Страници