Новини

Новини

31 Авг. 2010
„Трейс Груп Холд” АД и Агенция „Пътна инфраструктура” на 30.08.2010 г. подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-011 „Лот 13: Рехабилитация на път ІІІ-5071 Чифлик - Г. Крепост - Стремци –...
24 Авг. 2010
Разширението на метрото от втори диаметър и изграждането на метротунелите в участъка по бул. ”Витоша” между ул. ”Хан Аспарух” и бул. ”Патриарх Евтимий”, както и строителството на северния вестибюл на метростанцията пред НДК, променят движението в столицата от 25 август 2010 г. за времето на...
16 Авг. 2010
Втора проверка в рамките на един месец беше извършена в участъка на лот 2 на АМ „Тракия”. Само три седмици след министърът на регионалнато развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, днес на обекта на изненадваща инспекция пристигнаха неговият заместник Георги Прегьов и зам.-министърът на...
9 Авг. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
9 Авг. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
9 Авг. 2010
В изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа „Трейс Груп Холд” АД е публикувало и предоставяло информация на КФН, БФБ и обществеността като пълния обем от информация може да бъде намерен на следните страници - www.fsc.bg, www.x3news.com ,  www.darikfifnance.bg и...
4 Авг. 2010
На 30 юли 2010 г. между "Трейс Груп Холд" АД и Община Ловеч бе подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подобряване на физическата и  жизнена градска среда в Община Ловеч”.  Изпълнението на предмета на поръчката се финансира със средства на Европейския фонд за Регионално...
30 Юли 2010
"Трейс Груп Холд" АД уведомява своите акционери, че от 1 август започва изплащането на дивиденти за 2009г. То ще се извърши по следния начин:За акционерите с клиентски сметки плащането ще се извършва от инвестиционните посредници, при които имат открити клиентски сметки, в периода от 01.08.2010 г...
23 Юли 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
8 Юли 2010
Започна изграждането на метрото под столичния булевард "Александър Малинов”. Тунелът ще се състои от две тръби, всяка от които ще бъде с дължина 395 метра и сечение от по 35 кв. м. Те ще свързват метростанция 13 ("Младост 1", кръстовището на булевард "Андрей Сахаров" и ул. "Йерусалим") с...

Страници