Новини

Новини

9 Авг. 2010
В изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа „Трейс Груп Холд” АД е публикувало и предоставяло информация на КФН, БФБ и обществеността като пълния обем от информация може да бъде намерен на следните страници - www.fsc.bg, www.x3news.com ,  www.darikfifnance.bg и...
4 Авг. 2010
На 30 юли 2010 г. между "Трейс Груп Холд" АД и Община Ловеч бе подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подобряване на физическата и  жизнена градска среда в Община Ловеч”.  Изпълнението на предмета на поръчката се финансира със средства на Европейския фонд за Регионално...
30 Юли 2010
"Трейс Груп Холд" АД уведомява своите акционери, че от 1 август започва изплащането на дивиденти за 2009г. То ще се извърши по следния начин:За акционерите с клиентски сметки плащането ще се извършва от инвестиционните посредници, при които имат открити клиентски сметки, в периода от 01.08.2010 г...
23 Юли 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
8 Юли 2010
Започна изграждането на метрото под столичния булевард "Александър Малинов”. Тунелът ще се състои от две тръби, всяка от които ще бъде с дължина 395 метра и сечение от по 35 кв. м. Те ще свързват метростанция 13 ("Младост 1", кръстовището на булевард "Андрей Сахаров" и ул. "Йерусалим") с...
5 Юли 2010
По предложение на председателя инж. Светослав Глосов Управителният съвет на КСБ избра за зам.-председатели инж. Николай Михайлов и Венелин Терзиев. Инж. Георги Линков е заместник по право като председател на ЦПРС. Това съобщи в. „Строител” след първото заседание на новоизбрания Управителен съвет...
28 Юни 2010
„Трейс Груп Холд” АД в челото на класацията ТОП 100 на вестника за най-динамично развиващите се корпорации.  
22 Юни 2010
На проведено на 22 юни 2010 г. Общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД бе взето решение за разпределение на дивидент от 0.26316 лв. на акция за 2009 г. Общата сума на дивидента е в размер на 578 947.37 лв. Нетният дивидент, който ще получат акционерите е 0.25 лв. на акция. Право на...
15 Юни 2010
„Улица на парите 3” стартира с много емоции и сделки на 14 юни 2010 г. Регистриралите се участници, които надхвърлят 10 000 души, реализираха над 30 000 000 лв. оборот в 2 000 сделки само за един ден! Образователната инициатива има за цел да повиши познанията на гражданите в областта на фондовия...
10 Юни 2010
Разширението на метрото е добър пример, за това, как се работи по европейски инфраструктурни проекти, смятат евронаблюдателите.

Страници