Новини

Новини

26 Апр. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти   В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от...
1 Апр. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
31 Март 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме за настъпили промени в...
1 Март 2010
Това е рецептата на ТРЕЙС за излизане от кризата, разкрива пред в. "24 часа" председателят на Съвета на директорите Всяка трудна ситуация, с която се справиш сега, ти бива спестена в бъдеще. Казал го е Далай Лама. Колко ценен е този съвет, особено по време на глобална криза, се е убедил...
26 Февр. 2010
Обединение „Магистрала Трейс” се определя за изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект Автомагистрала „Тракия” /А-4/ Оризово – Бургас, участък Лот 2 Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900. Това е записано в протокола за решение, подписан от председателя на...
11 Февр. 2010
На 5 февруари бяха отворени офертите на четири фирми, кандидати да строят лот 2 на магистрала “Тракия” от Стара Загора до Нова Загора (31,8 км). Най-ниска се оказа цената на Обединение “Магистрала Трейс” - 137 868 000 лв. с ДДС. Въпреки че е фаворит, офертата е с близо 50% по-ниска от тази на...
5 Февр. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните...
5 Февр. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от...
27 Ян. 2010
Финансовият сайт DarikFinance.bg публикува днес корпоративен профил на „Трейс Груп Холд” АД.  Той представя актуална снимка и анализ на състоянието на дружеството от гледна точна на мениджмънта и от гледна точка на един от влиятелните инвестиционни посредници у нас – Булброкърс ЕАД.   Гергана...

Страници