Новини

Новини

30 Авг. 2018
Уважаеми дами и господа, уважаеми акционери, инвеститори и заинтересовани лица, представители на медиите,               
26 Авг. 2018
ПОЗИЦИЯ на „Трейс Груп Холд“ АД   ОТНОСНО: Изпълнението на рехабилитацията на на път II-16 "Мездра-Своге-Нови Искър" от км 0+000 до км 81+778.84   Общата дължина на обекта е 82 км   Уважаеми дами и господа, Съболезнования за семействата на хората, които загинаха в тежката катастрофа по планинския...
17 Авг. 2018
На 17.08.2018г. публично предприятие “Путеви Србиjе” ("Пътища на Сърбия") и обединение JV "TRACE VLASOTINCE” (съставено от „Трейс Груп Холд“ АД (водещ партньор) и „Трейс ПЗП Ниш“ АД) подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Тежка рехабилитация (модернизиране) на Държавен...
10 Авг. 2018
На 08.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул. "Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”.
9 Авг. 2018
На 06.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа с Община Ловеч договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на улици в кв. „Декисана", гр. Ловеч". Стойността на договора е 1 961 012,14 лв. без ДДС. Kъм момента на откриване на процедурата финансирането не е осигурено и съгласно чл.114 от Закона за...
7 Авг. 2018
По повод повишението на акциите на "Трейс Груп Холд" АД през м. юли 2018г. infostock.bg публикува интервю с инж. Боян Делчев, Главен изпълнителен директор на холдинга и член на Управителния съвет. Материалът акцентира върху доброто борсово представяне на компанията и значителния дивидент (в размер...
6 Авг. 2018
На 04.08.2018г. "Трейс Груп Холд" АД завърши изпълнението на ремонтните работи по пътното платно на бул.
6 Авг. 2018
На 2 август 2018 г. в Регистъра на Република Сърбия е вписано преобразуване чрез вливане на  „Трейс ПЗП Враня“ ЕООД и „Ню Бриджис“ ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД се променя на „Трейс Сърбия“ АД. Седалището на дружеството е...
25 Юли 2018
„Трейс Груп Холд“ АД получи възлагателно писмо на 20.07.2018 г. от Публичното предприятие "Пътища на Сърбия" за подписване на договор за обществена поръчка: Тежка поддръжка (модернизиране) на Държавен път IB 39, Секция: Власотинце - Своде, от км 58 + 876 до км 46 + 362. Стойността на поръчката...
24 Юли 2018
На 18.07.2018 г. в Министерството на икономическото развитие и търговия на Украйна „Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон на дружеството в Киев – „Трейс Груп Холд“ АД клон Киев. Управител на клона е Манол Денев. Г-н Денев е член на Надзорния съвет и управлява направление „Проучване на пазари и...

Страници