Новини

Новини

9 Авг. 2018
На 06.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа с Община Ловеч договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на улици в кв. „Декисана", гр. Ловеч". Стойността на договора е 1 961 012,14 лв. без ДДС. Kъм момента на откриване на процедурата финансирането не е осигурено и съгласно чл.114 от Закона за...
7 Авг. 2018
По повод повишението на акциите на "Трейс Груп Холд" АД през м. юли 2018г. infostock.bg публикува интервю с инж. Боян Делчев, Главен изпълнителен директор на холдинга и член на Управителния съвет. Материалът акцентира върху доброто борсово представяне на компанията и значителния дивидент (в размер...
6 Авг. 2018
На 2 август 2018 г. в Регистъра на Република Сърбия е вписано преобразуване чрез вливане на  „Трейс ПЗП Враня“ ЕООД и „Ню Бриджис“ ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД се променя на „Трейс Сърбия“ АД. Седалището на дружеството е...
6 Авг. 2018
На 04.08.2018г. "Трейс Груп Холд" АД завърши изпълнението на ремонтните работи по пътното платно на бул.
25 Юли 2018
„Трейс Груп Холд“ АД получи възлагателно писмо на 20.07.2018 г. от Публичното предприятие "Пътища на Сърбия" за подписване на договор за обществена поръчка: Тежка поддръжка (модернизиране) на Държавен път IB 39, Секция: Власотинце - Своде, от км 58 + 876 до км 46 + 362. Стойността на поръчката...
24 Юли 2018
На 18.07.2018 г. в Министерството на икономическото развитие и търговия на Украйна „Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон на дружеството в Киев – „Трейс Груп Холд“ АД клон Киев. Управител на клона е Манол Денев. Г-н Денев е член на Надзорния съвет и управлява направление „Проучване на пазари и...
17 Юли 2018
На 13.07.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за възстановяване и благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад“, гр. Асеновград, разпределени в 6 зони. Договорът е по проект: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Възложител е...
11 Юли 2018
На 06.07.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“, Обособена позиция 3 – „Реконструкция и рехабилитация включително въвеждане на енергоспестяващо осветление на ул. „Осъмска“, гр. Ловеч“; и Обособена позиция 4 – „Реконструкция и...
10 Юли 2018
„Трейс Груп Холд“ АД като партньор в „Трафик Мениджмънт“ ДЗЗД ще извършва „Поддръжка и изграждане на средства за светлинно регулиране на движението на територията на Столична община“. Договорът беше подписан на 5 юли 2018 г. и е за срок 4 години. Прогнозната стойност за изпълнение на проекта...
6 Юли 2018
На 01.07.2018 г. „Трейс“ започна ремонтни работи по пътното платно на бул. „Васил Левски“ в София. Ремонтираният участък е локализиран от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Граф Игнатиев“ и е с дължина 700 м и ширина 18 м. Срокът за извършването на ремонтните дейности е до 19.08.2018г. Проектът е по...

Страници