Дейности

Обществени, производствени и жилищни сгради

“Трейс Груп Холд” АД развива направлението „Строителство на сгради и съоръжения".

Холдингът има екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на холдинга имат капацитета да изграждат хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.