Холдинг

Структура на групата

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" №12
  tracegroup@trace.bg
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11
  • Трейс Груп Холд АД - клон Белград

    


   Управител: инж. Стойко Мешков   Белград 11 000 Княз Милош 9/5
   tracegroupsrb@trace.bg


   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - КЛОН БУКУРЕЩ

    


   Управител: Манол Кавръков   Букурещ ул. Еманоил Порумбару 79
   tracegroup_ro@trace.bg
   +359 2 80 66 622
   031 425 01 77
   Трейс Груп Холд АД
  • Трейс Груп Холд АД - клон Прага

    


   Управител: Манол Денев   Прага 11 000 ул. Климентска 1746/52
   tracegroup_cz@trace.bg
   +359 2 80 66 680
   +359 2 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН СКОПИЕ

    


   Управител: инж. Иван Кацаров   Скопие 1000 ул. Антон Попов №1/3-28
   tracegroup_mk@trace.bg
   +359 80 66 680
   +359 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН КИЕВ

   Управител: Манол Денев   Киев 02000 ул. Сеченова №7
   tracegroup@trace.bg
   +359 2 80 66 680
   +359 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - КЛОН ГЪРЦИЯ

   Управител: Бисер Иванов   Атина 17674 Сингроу 350
  • Дъщерни дружества
   • ТРЕЙС БГ ЕООД

         „Трейс БГ" EООД е една от водещите български фирми в областта на строителството, реконструкцията, рехабилитацията и поддръжката на пътища и пътна инфраструктура, метрополитени, жп инфраструктура и строителството на съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Специализирано e и в областта на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност. Дружеството изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, участва в аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии.


    Управител: инж. Красимир Цоклинов.

     

         София 1407 район Лозенец бул. "Джеймс Баучер" № 71
    `tracebg@trace.bg
    +359 2 8193 600
    +359 2 8193 602
    www.tracebg.com
   • АСФАЛТ КОМЕРС ЕООД

    „Асфалт Комерс" ЕООД е с предмет на дейност производство на стоки и услуги в страната и в чужбина, търговска и външнотърговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, информационна, консултантска и комисионерска дейност в страната и чужбина, предоставяне на услуги, производство, вътрешна и външна търговия, превозни сделки, търговско посредничество и представителство, кандидатстване по обществени поръчки и кандидатстване по европейски програми, импорт и експорт.


     


    Управител: инж. Димитър Съртонев


         София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
    asphalt.commerce@trace.bg
    +359 2 806 67 00
    +359 2 806 67 11
   • ТРЕЙС СЪРБИЯ АД

      „Трейс Сърбия" АД е дружество, концентриращо своята дейност в регионите на градовете Ниш, Враня и Пирот. Предметът му на дейност обхваща строителство на пътища и съоръжения, поддръжка и ремонт на специализирана строителна техника и поддръжка на ВиК сектора, включително газоразпределителни и водоснабдителни мрежи, ПСОВ, интегрирани водни цикли, инсталации за третиране на твърди битови отпадъци; депа за отпадъци, комунални услуги.


    Изпълнителни директори: инж. Стойко Мешков, инж. Предраг Спасов    Ниш 18 000 ул. Генерала Транийеа 13а
    trace.serbia@trace.bg
    +381 18 517 000

    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

     „Трейс Ямбол" АД  е сред най-големите инфраструктурни фирми в Ямболска област . Притежава богат опит в строителство и поддържането на пътища, автомагистрали и пътни съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Дружеството работи по обекти както от местно, така и от национално значение. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.


    Изпълнителен директор: инж. Иван Христов    Ямбол 8600 ул."д-р Петър Брънеков" 2
    psf_yambol@trace.bg
    +359 46 66 32 63
    +359 46 66 32 62
    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ ЕАД

      "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е сред водещите дружества в страната за управление на строителна механизация. То разполага с над 150 модерни строителни машини за експлоатация, както и собствен сервиз за ремонт и поддръжка. Фирмата извършва услуги със специализирана строителна техника при изграждането на най-големите инфраструктурни проекти в страната, участва в зимното поддържане на голяма част от общинската и републиканската пътна мрежа.  "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД  освен за нуждите на холдинга, предлага техника под наем на конкурентни цени.


    Изпълнителен директор: Тоньо Стоев    Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
    usm@trace.bg
    +359 42 61 33 43
    +359 42 61 33 50
    www.tracebg.com
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД

     „Инфра Комерс" ЕООД има предмет на дейност консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически лица. 


    Управител: Венцислав Георгиев    София 1407 кв. Лозенец бул. Джеймс Баучер 71
    infra_commerce.trace.bg
    +359 2 405 3277

    www.tracebg.com
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД клон БЕЛГРАД

     Предметът на дейност на „Инфра Комерс" ЕООД клон Белград е свързан с търговска дейност на едро. Дружеството е учредено в резултат от политиката на „Трейс Груп Холд" АД за създаване на самостоятелна търговска фирма на територията на Р Сърбия, която да подпомага дейността на сръбските структури на компанията.


    Управител Венцислав Георгиев

         Белград 11 000 ул. Княз Милош 9/5
    infra.beograd@trace.bg


    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД

    „Трейс Пропъртис“ ЕООД е специализирано в управление на недвижими имоти и изпълнява всички видове услуги, извън основния предмет на дейност на групата на Трейс. Управител: инж. Янко Янчев    София 1407 кв. Лозенец бул. "Джеймс Баучер" № 71
    office.properties@trace.bg, sales.properties@trace.bg
    +359 2 80 66 700, +359 885 002 763

    https://traceproperties.bg/bg/properties/
  • Свързани дружества