Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Пътен възел "Българово", АМ "Тракия"

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Начална дата: 13 Май 2014
Крайна дата: 17 Юли 2014
Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Пътният възел е при км 352+084 от АМ "Тракия", участък Оризово - Бургас от км 325+280 до км 360+568.46, или лот 5 от аутобана, който е в експлоатация от 2007 г. В основния проект пресичането на магистралата с общинския път е решено на две нива с пътен възел. В процеса на строителство възелът не е изграден – изграден е само надлезът и е реконструирано второстепенното направление. При извършване на отчужденията за изграждане на лот 5 е резервиран сервитут за бъдещо изграждане на възела в землището на град Българово ЕКАТТЕ 07332, община Бургас.

С изграждането на пътния възел  ще се осигури връзка между пътуващите по основната пътна артерия и населените места в близост до магистралата. Тази връзка осигурява най-късото транспортно разстояние между "Лукойл Нeфтохим" и АМ "Тракия".

Основни технически елементи на пресичащите се пътища:

- проектната скорост - 140 км/час
- габарит - А29
- напречен наклон на връзките в права - 2.50%
- габарит на второстепенното направление - Г9, 6/9
Проектно предложение за пътен възел "Българeво" при км 352+084:
- С проектното решение на пътния възел ІІ клас се осигуряват всички възможни посоки на вливане и отливане от АМ "Тракия".
- Проектната скорост на връзките е 60 км/час и 30 км/час,
- Габаритът на пътните връзки е: еднопосочни с ширина на настилката 5.50 м, 7.00 м и 7.50 м, и два стабилизирани банкети по 1.50 м
- Ширина на шлюзовете 3.25 м, без да се уширява допълнително съществуващата аварийна лента на магистралата
- Дължина на шлюзовете: входящите - Lв = 250 м, а изходящите - Lи = 120 + Lз
- Във второстепенното направление са устроени допълнителни ленти за дясно и ляво завиване с ширина 3.00 м