Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Път ІІ-53 Сливен - Ямбол

Проектът се финансира от: НА "Пътна инфраструктура”
Бюджет: 12 256 425 лв.
Възложител НА "Пътна инфраструктура”
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Път ІІ-53 Сливен - Ямбол, км 123+664 до км 144+538, Република БългарияОсновни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

 •  земни работи - 266 943 м3;
 • асфалтови работи - 127 410 t;
 • пътни работи - 26 138 м3;
 • бетонови бордюри - 1 610 м;
 • бетонови работи - 618 м3;
 • дренажна система - 16 187 м;
 • хоризонтална маркировка - 77 248 м;
 • вертикална сигнализация - 200 знака;
 • реконструкция на ТТ кабели - 3 630 м;
 • реконструкция на водопроводи - 298 м;
 • реконструкция на надземни 20kW електропроводи - 180 м;