Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“, София

Проектът се финансира от: Общинския бюджет
Бюджет: 6 075 901,49 лв. без ДДС
Начална дата: 16 Март 2015
Крайна дата: 21 Дек. 2017
Възложител Столична община
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

„Трейс Груп Холд” АД  на 16.03.2015 г. подписа договор със Столична община  за изпълнение на обект: „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка от ул. „Кракра“ до „Младежки театър“ и Основен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Кракра“ в участъка от бул. „Княз Александър Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“ с възможност за маневрена дейност (десен завой) към паметника на Васил Левски“. Строително-ремонтните дейности по бул „Дондуков“ бяха изпълнени в периода 03.07.2017 г. – 21.12.2017 г. По искане на Столична община в проекта по ремонта на ул.“ Кракра“ се изпълни и изграждане на две допълнителни релсови стрелки в посока ул.“Янко Сакъзов“, което даде възможност за десен завой към паметника на Васил Левски. Реконструкцията на бул.“Дондуков“ се извършви поетапно. За по-малко от два месеца инженерите и строителите на „Трейс Груп Холд“ АД подмениха релсовия път на старото трамвайно трасе и контактната мрежа. Релсовия път се изпълни с технология, при която се поставят чугунени подложки, които се закрепват двустранно със специални дюбели и държат релсата в самия бетон. По релсовия път бяха поставени и специални гумени заглушители, за да се намали шумът. В зоната на булеварда се извършва реконструкция на водопровода. Освен подмяната на релсовото трасе се извърши и рехабилитация на  пътното платно, тротоарната настилка, изцяло се подмени тръбната мрежа,ремонт на уличното осветление и светофарните уредби и се постави LED осветление.

Видео от реконструкцията на булеварда можете да видите тук.