Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Реконструкция на път III-7602 в област Ямбол

Проектът се финансира от: ОП "Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Бюджет: 7 823 801,75 лв
Начална дата: 12 Дек. 2013
Крайна дата: 20 Авг. 2014
Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

ЛОТ 60 - Рехабилитация на път III-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол

Път III-7602 е пряка транспортна връзка между областите Ямбол и Хасково. Участъкът осигурява достъпа до ТЕЦ „Марица Изток“ и поема потока от автомобили към ГКПП Свиленград. С рехабилитацията ще се подобри безопасността на движение и удобството при пътуване. По-добрата инфраструктура ще подпомогне развитието на туризма и получавенето на качествени административни, здравни, образователни и културни услуги на територията на област Ямбол. Ще се улесни и директната връзка между селищата Голям Манастир, Крумово, Генерал Инзово и Роза. На участъка е извършен ремонт и възстановяване на пътната конструкция, полагане на основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Поставена нова стоманена предпазна ограда, хоризонтална маркировка и др.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е Обединение „Трейс Ямбол“, в което участват: „Трейс Груп Холд“ АД и „ПСФ Мостинженеринг“ АД. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Хидроконсулт“ АД с участници: „Консулт-64” OOД и „Хидроинвест” OOД.