Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Рехабилитацията на столичния булевард "Васил Левски"

Бюджет: 973 758.50 лв. без ДДС
Начална дата: 01 Юли 2018
Крайна дата: 04 Авг. 2018
Възложител Столична община
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

На 01.07.2018 г. Трейс започна ремонтни работи по пътното платно на бул. „Васил Левски“ в София. Ремонтираният участък е локализиран от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Граф Игнатиев“ и е с дължина 700 м и ширина 18 м. Проектът е по договор No. СО15-РД-55-355/11.06.2015 г. „Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община –  I-ва зона, райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица“.

Дейностите по цялостната рехабилитация включват фрезоване, запълване на пукнатини, полагане на геосинтетична мрежа, поставяне на метална мрежа road mesh за армиране на асфалтови пластове (в зоната на спирките), асфалтиране, полагане на пътна маркировка.

Обектът се отличава с две новости. За пръв път при тази рехабилитация на софийски булевард се обособяват т.нар. споделени бус ленти. Чрез тях се осъществява непрекъсваемост на лентата – тя достига до стоп линията на кръстовищата, регулирани чрез светофарни уредби, а автомобилите, извършващи десен завой, могат да го правят от бус лентата.

Другата иновация на обекта е изграждането на т.нар. “джобове” против паркиране на автомобили на преките на бул. „Васил Левски“ с цел улесняване пешеходците при пресичане.

Видео на проекта можете да видите тук.