Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Рехабилитация на бул. „България“ в София

Проектът се финансира от: Републикански бюджет
Бюджет: 11 576 408, 45 лева без ДДС
Начална дата: 08 Авг. 2018
Крайна дата: 01 Септ. 2018
Възложител Столична община
Изпълнител "Трейс Пътно строителство" АД

На 08.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул. "Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”. Екипите на дъщерното дружество "Трейс Пътно строителство" АД извършиха рехабилитацията на столичния бул. "България" през август -септември 2018 г. По цялостното протежение на ремонтирания участък (м/у бул. "Гоце Делчев" и бул. "Петко Тодоров") бе положена метална мрежа „road mesh”, извърши се подмяна на част от бордюрите и предпазните огради, както и хидроизолация на компрометираните подлези.

Целият обект е разделен на подобекти, които се изпълненяват поетапно:

- Бул. „България” от бул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Академик Иван Гешов”;

- Бул. „България” от бул. „Академик Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Академик Иван Гешов”);

-  Бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Тодор Каблешков” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Гоце Делчев”);

- Бул. „България” от бул. „Тодор Каблешков” до Околовръстен път София (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Тодор Каблешков”);

- Бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска (включително пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв. Младост).

Видео от рехабилитацията на бул. „България“ можете да видите тук.