Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Строителство на обект "Зеленчуков пазар'' - село Плодовитово

Бюджет: 1 841 480.22 лв.
Възложител Община Братя Даскалови

Строителство на обект "Зеленчуков пазар'' - село Плодовитово, Република БългарияОсновни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • вертикална планировка;
  • земни работи;
  • пътни работи;
  • ВиК;
  • електрически инсталации;
  • асфалтови работи;