Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Успореден път Бела паланка - Пирот, Р. Сърбия

Проектът се финансира от: Европейската банка за възстановяване и развитие
Бюджет: 15 364 223.83 евро
Начална дата: 08 Апр. 2014
Крайна дата: 28 Дек. 2016
Възложител Коридори Сърбия ООД, Белград, Сърбия.
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

Строителство на Магистрала Е 80, Участък: успореден нетърговски път, Бела Паланка - Пирот (Запад), Проект: Автомагистрала Коридор 10 

През 2016 г. Трейс завърши изграждането на алтернативния магистрален път Бела Паланка - Пирот (Запад) в Р. Сърбия, с приблизителна дължина 22 км. Обектът е разделен на три участъка - съответно поделение на основния маршрут на магистралата. Проектната скорост е 60 км/час, а габаритът е 9м. Строителството на 22-километровия нов път започна през 2014 г. и бе ръководено от инж. Илия Недев. Първи и втори участък от обекта бяха пуснати в експлоатация на 28.12.2016г. Видео от обекта преди откриването може да видите тук.

Третият участък също е завършен. Изчаква се приключването на съседен лот от друг изпълнител, за да бъде въведен в експлоатация.

Кратко описание на обекта:

Участък 1: началото на участък 1 е на км 51+055, на мястото, където проектираната ос напуска магистралния път М-1.12. След това успоредният път минава под моста на магистрала Е80, преминава с мост Л=257м ж.п. линията Ниш-Димитровград и река Нишава. Следвайки брега на река Нишава, се съединява с коридора на местния път Кленйе-Любатовица-Стража-Црноклище, и в продължението от 1.7 км следва автопътя. На км 53+407 пресича с мост река Безимени поток.

Участък 2: началото на участък 2 е в края на участък 1, на км 55+288.49. Тази част е независима от автопътя и минава над село Селиште, ползвайки частично стария път който води до Пирот, а на км 56+800 се доближава до автопътя. На км 58+067 минава с мостова конструкция през река Вранешница. На км 59+020 напуска коридора на автопътя и  влиза в село Црноклище, минавайки с мостова конструкция през Петрова река. Нататък ползва коридора на съществуващата улица през селото. Воден от местния макадамов път до км 61+475, влиза отново в коридора на автопътя до км 65+460, където напуска зоната на автопътя.

Участък 3: началото на участък 3 е в края на участък 2, до село Станиченйе на км 65+500. Успоредният път на това място напуска коридора на автопътя и ползва трасето на местния път до включването в регионалния път R121 Пирот – Княжевац.

Характеристики на пътната настилка:

Въз основа на калкулации и анализи, новата пътна настилка на Успоредния път състои се от:

1.       Насип > 1 м

-          Пласт от трошен камък 0/63mm, D=25cm

-          Пласт от трошен камък 0/31.5mm, D=22cm

-          Битумизиран трошен камък БНС32 СА, D=12cm

-          Износващ пласт от асфалт-бетон АБ 11С, D=5cm

2.       Насип <

-          Изкоп на местната почва, D=30cm

-          Пласт от несвързан камък, D=30cm

-          Пласт от трошен камък 0/63mm, D=25cm

-          Пласт от трошен камък 0/31.5mm, D=22cm

-          Битумизиран трошен камък БНС32 СА, D=12cm

-          Износващ пласт от асфалт-бетон АБ 11С, D=5cm

В някои части има и реконструкция на съществуващия път R 121 - разрушаване на съществуващата настилка, Dmin = 50см. Новата настилка се състои от следните пластове:

-          Пласт от несвързан камък, D=30cm

-          Пласт от трошен камък 0/63mm, D=25cm

-          Пласт от трошен камък 0/31.5mm, D=22cm

-          Битумизиран трошен камък БНС32 СА, D=12cm

-          Износващ пласт от асфалт-бетон АБ 11С, D=5cm

 

Съоръжения:

Участък 1:

1.       Мост на река Нишава, L=257.05m, обща широчина: 237m

2.       Мост на река Безимени поток, L=22.29m, обща широчина: 10.70m

3.       2 плочести водостока, L=5m

4.       Подпорна стена, L=285.59m

5.       10 тръбни водостока, L=172,30; 800, 1000, 1400

Участък 2:

1.       Мост на река Вранешница, L=38.05m, обща широчина:10.70m

2.       Мост на река Петрова, L=46.57m, обща широчина: 40m

3.       Мост на река Темска, L=75.05m, обща широчина: 63m

4.       2 плочести водостока, L=5m

5.       25 тръбни водостока, L=375m; 600, 1000, 1600, 2000, 1800

6.       12 подпорни стени, L=465m

Участък 3:

1.       Надлез, L=90m, обща широчина: 11m

2.       1 плочест водосток, L=12m

3.       10 тръбни водостока, L=144.07m;1000, 1600

4.       1 подпoрна стена, L=24m

Общ обем работи:

1.       Изкоп – 411 436.74m3

2.       Насип – 202 978.77m3

3.       Асфалтови работи – 338 353.55t

4.       Бетонови работи – 8 717.23m3