Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Изграждане на канализационната мрежа в кв.„К. Ганчев” - II етап

Проектът се финансира от: Община Стара Загора
Бюджет: 5 988 879.60 лв.
Начална дата: 01 Апр. 2008
Крайна дата: 10 Юни 2009
Възложител Община Стара Загора
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Изграждане на канализационната мрежа в кв. „К. Ганчев” - II етап /източна част/, гр.Стара Загора и изграждане на връзките с новоизгражданата ГПСОВ

Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • изкопи 80 908 м3;
  • HDPE тръби Ø400 и Ø630 - 5 436 м;
  • дренажна канализация PVC Ø200 - 6 012 м;
  • стъклопластови тръби Ø1000 - Ø1400 - 650 м;
  • управляем хоризонтален сондаж Ø920 - Ø1220 - 433 м;
  • тръби РЕ Ø355 - 4 494 м;
  • изграждане и оборудване на 2 канални помпени станции;
  • разваляне и възстановяване основен калдаръм - 3 916 м2;
  • разваляне и възстановяване трошен камък - 3 916 м2;
  • разваляне и възстановяване асфалтова настилка - 3 916 м2.