Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Разширение на Пречиствателни станции на летище „Прага”

Проектът се финансира от: „Летище Прага“ АД, Чешка Република
Бюджет: 290 303 200 CZK
Начална дата: 30 Юни 2014
Крайна дата: 31 Дек. 2017
Възложител „Летище Прага“ АД, Чешка Република

Проект: Разширение на Пречиствателна станция  за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летище Прага

Договорът включва изпълнението на следните видове работи:

  • изработване и предаване на цялата необходима документация за изпълнението; изграждане на нови съоръжения към ПСОВ и ПСЗВ Юг;
  • изграждане и реконструкция на довеждащи и отвеждащи връзки;
  • реконструкция на съществуващата инфраструктура и направа на нова такава;
  • доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.

Работата ще се изпълнява при условията на непрекъсната експлоатация на съществуващите части на пречиствателната станция за отпадъчни води („ПСОВ”) и пречиствателна станция на замърсени води („ПСЗВ”), при спазване на правилата за непрекъсната работа на ПСОВ + ПСЗВ Юг и експлоатационните мерки на Възложителя.

Изпълнител на обекта е Сдружение „Летище Прага 2013” с  „Трейс Груп Холд” АД – водещ партньор и „Мебикан“ ООД – партньор.