Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Рехабилитация и модернизация на част І от водопроводна мрежа на с.Ягода - Лот 7

Проектът се финансира от: ЕБВР
Бюджет: 1 909 057.65 лв.
Начална дата: 12 Ян. 2009
Крайна дата: 27 Ноем. 2009
Възложител ВИК - Стара Загора
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • подмяна инсталации, съоръжения, уредби на ел. част на помпена станция с. Ягода II и III подем;
  • реконструкция мрежа НН - 3 631 м;
  • стоманени тръби и фасонни части към тях Ø159 - Ø325 - 59 м;
  • подмяна оборудване  на облекчителна шахта 8 и резервоар "Голеш В3"