Дейности

  

Геозащита и брегоукрепване

Рекултивации и събиране на хумус

Бюджет: 360 226.33 лв.
Възложител НЕК- Мини Марица изток ЕАД, Раднево
Изпълнител "Пи Ес Ай" АД

Рекултивации и събиране на хумус:

  • Рудник “Трояново – 1”;
  • Рудник “Трояново – Север”;
  • Рудник “Трояново – 3”.