Дейности

  

Геозащита и брегоукрепване

Укрепване на свлачище на път - с. Реброво – с. Ябланица

Проектът се финансира от: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.
Бюджет: 221 633.33 лв
Възложител Община Своге
“Укрепване на свлачище на път IV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица”
 
Проектът по укрепване на свлачището се финасира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г. Неговата цел е ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите на община Своге, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението. Предвиждат се за изпълнение следните дейности: изграждане на конструкции и ефективна дренажна система за отвеждане на подземните и повърхностни води и опорна стена с анкерна система, която да гарантира устойчивостта на пътното платно.
 
1)      Подготвителни работи
2)      Земни работи – изпълнение на изкоп за оформяне дъната на подпорна стена и опорна Г-образна стена, изграждане на ефективна дренажна система за отвеждане на подземните води, изпълнение на насипни работи и обратни засипвания.
3)      Бетонови работи – изграждане на подпорна и опорна Г-образна стена.
4)      Анкериране – поради високите стойности на свлачищния натиск се предвижда изграждане на опорна стена, през която ще бъдат прокарани 27 броя анкери.
5)      Довършителни работи – възстановяване отводнителната канавка и подокопен дренаж; възстановяване на инфраструктурни съоръжения и нарушената асфалтова покривка; заскалявка на десния бряг; озеленяване.

Срокът на изпълнение 45 дни от издаване на строителното разрешение.