Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км 124+657 в гара Хан Аспарух

Проектът се финансира от: КОХЕЗИОНЕН ФОНД НА ЕС ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 и БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ
Бюджет: 3 845 935,61 лв.
Възложител ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

                                                                                                                                  

На 22.12.2021 г. между ДП НКЖИ и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД  се подписа договор № 11577 за проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км 124+657 в гара Хан Аспарух.

Обектът е част от проект: Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас през втори програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 - 2020 г. Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и подобряването на проектните параметри и модернизацията ще допринесе за повишаване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. Реализирането на пресичанията с пътната инфраструктура на две нива ще повиши безопасността. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт.

Изпълнението на договора е на три етапа, като първият е проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж, вторият е строителство и третият касае процедури за въвеждане на обекта в експлоатация.            

Строителството обхваща изграждането на един нов пътен надлез на км 124+657. Съгласно изискванията на тръжната процедура се предвижда съществуващият прелез да отпадне и да бъде заменен с надлез, който ще бъде на четири отвора - два с осово разстояние между опорите 2х19,90 м и 2х20,20 м. Общата дължина на съоръжението от фуга до фуга е 81.00 м. Конструкцията на надлеза е плочогредова от предварително напрегнати стоманобетонови греди, обединени с монолитна пътна плоча. Фундирането ще се изпълни на изливни пилоти.

При изпълнението на строителните дейности железопътната линия ще бъде в експлоатация. В тази връзка, Изпълнителят предвижда редица технически решения и мерки, които да не възпрепятстват нормалната експлоатация на линията. Една от тези мерки е ползването на влакови и електрически „прозорци“.

 

КОНСУЛТАНТ:    

КОНСОРЦИУМ „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“ ДЗЗД (Обединение между фирмите „Ежис-Полша“ ЕООД, „Ежис-България“ ЕАД, „Евротранспроект“ ООД, „Инфра консулт груп“ АД и „МАП Интернасионал“ ООД)

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 550 календарни дни