Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово

Проектът се финансира от: Кохезионен фонд на ЕС, Национално съфинансиране, Съфинансиране ДП НКЖИ
Бюджет: 76 198 154,91 лева с ДДС
Начална дата: 06 Март 2017
Крайна дата: 27 Юли 2020
Възложител ДП НК “Железопътна Инфраструктура“
Изпълнител Обединение „Европейски железници“

„Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре- Оризово и Стралджа- Церковски, част от проект “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово

 

С официална церемония на 28.07.2020 г. се откри 26-километровия железопътен участък „Скутаре – Оризово“. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков заедно с генералния директор на ДП НКЖИ инж. Красимир Папукчийски, областният управител на Пловдив Дани Каназирева и ръководителят на проекта инж. Васил Шилов прерязаха лентата на инфраструктурния обект.

Пред гостите инж. Папукчийски благодари за лоялността на всички, които са участвали в строителния процес, както и на местната власт и продължи: “Всички сме убедени, че работата беше приключена в срок и качествено. Постигнатите параметри на линията са 130-160 км /час, което ще доведе до по-добро обслужване както на пътниците и на товарите, така и по-безопасно движение в участъка. Във времена на пандемия, парализирането на автомобилните товарни превози, железопътния транспорт показа, че има своя потенциал.“

Ръководителят на проекта инж. Васил Шилов коментира: „Стъпвайки на този обект заварихме, на шега казано, една 110 годишна инфраструктура (преди 110 години е въведена в експлоатация гара Белозем) и днес, 3 години по-късно, след приключване на рехабилитацията, отсечката Скутаре- Оризово е по-безопасна, по-бързо се пътува, хората безпрепятствено могат да преминават от север на юг, използвайки надлеза“. Той  благодари на Възложителя, на строителния надзор на обекта, на Министерството на транспорта, на община Раковски за подкрепата и за съдействието, както и на екипа си за свършената работа.

Министърът на транспорта Росен Желязков в словото си определи модернизацията на жп линията Пловдив- Бургас като едно от „предизвикателствата на новия дигитален свят, където човешките грешки са сведени до нула, а удоволствието от пътуването е основан цел“. Министър Желязков анонсира: „До 2023 г. Пловдив- Бургас трябва да е онзи път, който сме свикнали да асоциираме с понятието европейски железници и това вече е факт, защото имаме структурните и персонални гаранции за това.“

Цел на проекта:

Рехабилитацията на  железопътната отсечка Скутаре - Оризово попада в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“. Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас.  По този начин ще се модернизира съществуващата инфраструктура и ще се подобри качеството на предоставяните транспортни услуги в България.

 Ползи от проекта:

Железопътната линия Пловдив - Бургас е приоритетна в националната железопътна система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните  и експлоатационни разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт. Проектът има и косвени ползи, които са свързани с развитието на региона: създаване на нови работни места и повишаване стандарта на живот на населението.

Описание на проекта:

Обектът обхваща железопътния участък от гара Скутаре до гара Оризово с дължина 26.135 км. Участъкът включва гарите Маноле и Белозем.

Договорът за рехабилитация на железопътната отсечка Скутаре – Оризово, включително гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец  предвижда достигането на  скорост –до 130 км/ч за движение на влаковете.

Дейностите по строителството включват:

  1. Железен път и съоръжения в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово), вкл. гари Маноле, Белозем и сп. Опълченец:

•   Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя;

•   Изгребване на съществуващата баластова призма и транспортиране на баласта. Почистване на изгребания баласт и последващо рециклиране/претрошаване за използването му, като защитен пласт;

•   Земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;

•   Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи дренажни системи;

•   Рехабилитация на  изкуствени съоръжения от долното строене (големи и малки мостови съоръжения, водостоци) в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово);

•  Изграждане на нови водоотводни съоръжения (канавки) и дренажни системи;

•   Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонови траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път.

  1. Работи по системата на контактната мрежа в участъка Скутаре – Оризово съгласно техническия проект и технически спецификации;
  2. Работи по системите за осигурителна техника и телекомуникации съгласно техническия проект и технически спецификации;
  3. Рехабилитация на технически сгради и приемни здания в гарите Маноле и Белозем;
  4. Изпълнение на мерки според плана за управление на строителните отпадъци;
  5. Дейности по шенаж и репераж на железния път;
  6. Изготвяне на екзекутивна документация;
  7. Изготвяне на всички необходими документи за получаване на разрешение за ползване и оценка на оперативната съвместимост, които са в компетенцията на Изпълнителя;
  8. Всички други неописани дейности, необходими за постигане на целите на поръчката.

Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и национално съфинансиране.

Видео от рехабилитацията на проекта можете да видите тук.

Видео от пешеходен надлез и предпазни стени на гара Белозем можете да видите тук.