Дейности

  

Метрополитени

Разширение на метрото в София - жк "Дружба" - летище "София"

Проектът се финансира от: ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. и Столична община
Бюджет: 76 396 644.90 лв.
Начална дата: 05 Ноем. 2012
Крайна дата: 31 Март 2015
Възложител "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител Обединение „Метро Дружба” ДЗЗД

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТИ ЕТАП – ЛОТ 1: „БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ ( МС19) – Ж.К. ДРУЖБА – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ (МC 23)“

УЧАСТЪК:  ОТ КМ. 3+184,90 (КРАЯ НА МС20) ДО УЛ. „ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ“ КМ 5+010,00.“ 

Изпълняваният участък от  обединението включва изграждането на двупътен метротунел с дължина 1,8 км и метростанция. Предвид особеностите на  отсечката и геоложките условия, са разработени проекти за изпълнение по технологиите -  открит и „Милански“ способ. Тунелните участъци под булевардите „Кръстьо Пастухов и „Подп. Йордан Тодоров“ са изградени в укрепен с шпунтови стени котлован.

Метростанция 21, ситуирана под бул. „Искърско шосе“, се изпълнява по „Милански способ“ . Тя е с два вестибюла, а дължината й е 144 м. Южният вестибюл е с три входа, излизащи на кръстовището на бул. „Кръстьо Пастухов“ и бул. „Искърско шосе“, където са маршрутите на столичния градски транспорт. Пешеходният подлез към северния вестибюл, осъществява директна връзка с жп линията с жп спирка, чието изграждане също попада в обхвата на обособена позиция 2. Тя дава възможност за пътуващите с влак да имат директна връзка с метрото, посока центъра и Летище „София”. 

Допълнителна информация

Изпълнението на Договора включва проектиране и изграждане на:
  • Тунели с дължина 1825 м по „Милански способ" и „Открит способ";
  • Подземна метростанция - МС 21 (без цялостно спиране на движението по време на строителството), включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, асансьори и ескалатори, вентилация, ел.инсталации, системи за автоматика и телекомуникации, водоснабдяване и канализация;
  • Жп-спирка при пресичането на нацоиналната жп-мрежа, ситуирана между Гара "Искър" и Гара "Подуене". Спирката има директна връзка с метростанцията на "Искърско шосе".
  • Електро-механични работи:

- Релсов път
- Електрически системи и инсталации
- Системи за автоматика и местно управление
- Система за диспечерско управление и контрол
- Системи за телекомуникации
- Система за автоматично таксуване на пътниците
- Тунелна вентилация и допълнителни съоръжения
- Водоснабдяване и канализация.

Метростанцията и жп спирка се проектират от екип на "Инжпроект" ООД, с ръководител арх. Константин Косев.

Изпълнител на проекта е Обединение „Метро Дружба“ДЗЗД, с лидер „Трейс Груп Холд“ АД и партньори  „Мостконсулт“ ООД и „АР ДЖИ БИ“ ЕООД.

Строителният наздор се осъщестява от ДЗЗД „ЕН АР – РУБИКОН” с партньори „ЕН АР – Консулт” ЕООД и „РУБИКОН Инженеринг” ООД.