Дейности

  

Метрополитени

Разширение на метрото в София; Първи диаметър; Участък: ж.к. „Младост І” (МС 13)

Проектът се финансира от: Столична община
Бюджет: 8 628 949.27 лв.
Начална дата: 04 Апр. 2005
Крайна дата: 06 Септ. 2009
Възложител "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Разширение на Метро - София от км 12+763 до км 15+440,840;Подобект:  МС 13 и прилежащите метроучастъци от км 14+838,567 до км 15+440,840

  • изграждане на подземни съоръжения по открит способ - метростанция и метротунели;
  • изкопни, кофражни, бетонови и армировъчни работи;
  • хидроизолации;
  • довършителни работи - мазилки, шпакловки, боядисване с латекс, изолация с фибран, двоен под в КПС, минерални мазилки.