Дейности

  

Метрополитени

Разширение на метрото в София; Участък ж.к. Младост 1 - бул. Цариградско шосе

Проектът се финансира от: Европейската инвестиционна банка и национално съфинансиране.
Бюджет: 221 970 879,60 лв.
Начална дата: 16 Февр. 2009
Крайна дата: 25 Апр. 2012
Възложител "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Проект за разширение на Метро София; Първи диаметър; Участък: жк „Младост І” (МС 13) - бул. „Цариградско шосе” (МС 19) с подземен паркинг

Разширението предвижда проектиране и изграждане на 2,150 км метропът, 2 метростанции и подземен паркинг.

  • Трасето започва от МС 13 в „Младост I”, продължава подземно под бул. „Андрей Сахаров" до ж.к. „Младост 1А”, където е ситуирана МС 18 и достига до „Интер експо център – София” на бул. „Цариградско шосе".  До МС 19  ще бъде изграден обществен подземен паркинг на две нива с общо 1500 места.


Допълнителна информация :

Разширението на метрото „ж.к. Младост І – ж.к. Младост ІІІ – бул. Цариградско шосе” представлява първия етап от разширението „ж.к. Младост -  ж.к. Дружба - Нов летищен терминал” на Линия 1. Той  включва подземно трасе с дължина 2,5 км, 2 метростанции и голям буферен паркинг пред Интер експо центъра, разположен до метростанцията под бул. „Цариградско шосе”.

Част от тунелите (при пресичането на бул. „Ал. Малинов” и преди бул. „Цариградско шосе”) се строят подземно по Нов австрийски тунелен метод, а метростанциите, останалата част от тунелите и буферния паркинг под  Цариградско шосе – по открит способ в укрепени котловани.
На 1 юни 2009 г. започна строителството на изключително важния обект от участъка – възела, включващ метростанцията, разположена напречно на бул. „Цариградско шосе” до Международния изложбен център и големия буферен паркинг за 1500 автомобила под бул. Цариградско шосе, свързан със станцията.

Метростанцията има централен входен вестибюл, разположен под пътното платно на булеварда и входове до Експо центъра и от южната страна на булеварда срещу него.
Изхождайки от факта, че този булевард е най-голямата входно-изходна артерия на София, източно от станцията под пътното платно на булеварда, е предвидено да бъде разположен и първия голям паркинг в столицата с реални буферни функции.

Предлага се схема на таксуване в паркинга, при която автомобилите, които влизат по бул. Цариградско шосе да паркират преференциално, а документът за паркиране да важи за двупосочно пътуване с метрото. По такъв начин, пътуващите с тези автомобили, вместо да утежняват трафика и да паркират в централната част на града на многократно по-високи цени, ще могат да паркират евтино и чрез бързо и удобно пътуване да отидат да си свършат работата в града.
 

Участъкът се изгражда от Обединение „Метро Младост”. В него участват две дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд” АД – „Пи Ес Ай” АД  - Стара Загора и „Трейс София” ЕАД, а партньори са „АДВАЛ” АД и „Стройинжект” АД”