Дейности

  

Поддържане на пътища

Аварийно-възстановителни работи "Златари-Бояджик-Болярско"

Бюджет: 277 255.19 лв.
Крайна дата: 09 Авг. 2005
Възложител ИАП София-ОПУ Ямбол

Аварийно-възстановителни работи, възникнали вследствие на поройни дъждове на компрометиран пътeн участък с отводнителни съоръжения при км 20+740 и при км 20+976 на Път ІІІ-5503 "Златари-Бояджик-Болярско", Република България

  • изграждане на 2 броя плочести водостоци с отвори по 3м;
  • монолитно изпълнение на основи, прагове, устои и крила;
  • монтаж на връхна конструкция от сглобяеми плочести елементи;
  • изграждане на конструкция на съоръжения съгласно проект;
  • пътна част: монтаж на СПО, маркировка, охумусяване на откоси и озеленяване;
  • рекултивация на земеделски земи;
  • изграждане конструкция за ІІІ клас път от Зона "А";
  • трошено-каменна настилка;
  • асфалтова смес за основи;
  • неплътен асфалтобетон и износващ пласт.