Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на територията на ОПУ Кърджали

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Начална дата: 01 Дек. 2014
Крайна дата: 31 Март 2019
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител Обединение "РПМ Кърджали 2014"

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ Кърджали  (657,154 км).

  • Зимно поддържане
  • Земни работи
  • Пътни работи
  • Асфалтови работи