Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на територията на ОПУ Смолян

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Начална дата: 01 Дек. 2014
Крайна дата: 31 Март 2019
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител ДЗЗД „Смолян ЮГ”, с водещ партньор "Трейс Груп Холд" АД

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ Смолян ( 540,559 км).

  • зимно поддържане
  • земни работи;
  • пътни работи;
  • асфалтови работи.