Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на участък Скалица, община Тунджа

Проектът се финансира от: ИА "Пътища"
Бюджет: 821 669.42 лв.
Начална дата: 01 Юни 2003
Крайна дата: 31 Май 2006
Възложител ИА "Пътища" София - ОПУ Ямбол

Текущ ремонт и зимно поддържане по Републиканската пътна мрежа /I, II и III клас/ - Участък Скалица, община Тунджа, 2003-2006 г., Република БългарияПоддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 61,7 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ - Областно пътно управление -  Ямбол, РПС Стралджа.