Дейности

  

Производство и контрол на качеството на материалите

Производство на бетон и бетонови изделия

 „Трейс Груп Холд" АД притежава стационарни и мобилни бетонови центрове. Произвежда всички класове бетони. Производителността на мобилния бетонов център е от 30 до 40 кубика на час при различни класове бетони. Предимствата на мобилните бетонови центрове, предвид техническите спецификации за втвърдяване на бетоновите смеси са: 

  • висока производителност
  • ергономичност
  • кратки срокове
  • ниска себестойност

 Наличието на собствени бетонополагащи комбайни е предимство при изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Излетите на място бетонови изделия, както и алтернативите на бетонови и стоманобетонови изделия са неотменна част от съвременните технологии в инфраструктурното строителство. Полагането на бетонови изделия на обекта се прилага най- често за изпълнение на бетонови предпазни огради, бетонови облицовъчни канавки с различни профили- трапецовидни или триъгълни, ригули и бордюри, различни пътеки- пешеходни или велосипедни, настилки.