Дейности

  

Производство и контрол на качеството на материалите

Производство на инертни и строителни материали

Технологичното оборудване на "Трейс Груп Холд" АД за производство на инертни материали гарантира автономност и оперативна самостоятелност на дружеството при изпълнение на големи инфраструктурни обекти. Компанията притежава както стационарни инсталации за добив на инертен материал, така и последно поколение мобилни трошачни инсталации. "Трейс Груп Холд" АД произвежда всички видове пътни настилки, включително и износващи пластове устойчиви на ускорено полиране.  Инвестирането в ново поколение мобилни трошачни и роторно-трошачно пресевни инсталации позволява на холдинга да разкрива кариерни стопанства в близост до трасетата на големите инфраструктурни проекти. Инсталациите, собственост на "Трейс Груп Холд" АД, са с висока производителност. Трошачните инсталации отговарят на съвременните технологични изисквания и допринасят за производството на инертни материали с отлично качество. Те са компактни, процесът на производство е автоматизиран, а с капацитетът им е 240 тона на час.  Възможността за приобектов добив на инертен материал, позволява на "Трейс Груп Холд" АД да оптимизира темповете, да организира работата си едновременно на няколко места по трасето, да намали в пъти транспортните разходи и да гарантира на възложителите кратки срокове на изпълнение при оптимална цена.