Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Изграждане на зони за отдих и спортна площадка в Община Казанлък

Проектът се финансира от: Европейския фонд за регионално развитие и Държевния бюджет на Р България
Бюджет: 288 826.24 лв.
Начална дата: 06 Авг. 2015
Крайна дата: 04 Септ. 2015
Възложител Община Казанлък
Изпълнител Пи Ес Ай АД

Кратко описание на обекта:

-          Архитектурно – строителни работи: Изграждане на спортна площадка за скейтбординг и спортно катерене, с настилка от шлайфан бетон, рампи за скейт борд, изпълнени с метална конструкция, облицовани с шперплат от масивна дървесина и хоризонтални площадки от стоманобетон; стени за катерене – 2 бр. с височина 9,60 м около съществуващи орехови дървета, изпълнени от метално тръбно скеле и облицовка от хидрофобен шперплат, върху бетонов фундамент; зоната за отдих и зрители се оформя с бетонови скамейки; паркинг за 11 автомобили

-          Озеленяване: Запазва се съществуващата едроразмерна дървесна растителност – 4 бр. орехи, сепарират се зоните за отдих и спорт и се изолират от уличното движение с новопроектирана декоративна растителност, почвопокривни храсти – 61 кв. м. и храстова растителност – 89 кв. м., декоративни треви и пирении – 33 кв. м., дървестна растителност – 36 бр., затревяване - 700 кв. м., сезонни цветя – 19 кв.м., жив плет – 46 кв. м., затревяване на паркинг елементи – 257 кв.м.; всички растения следва да бъдат контейнерен тип, освен ако в проекта или количествената сметка изрично е посочено друго.

-          Канализация: Улавянето на повърхностните води се осъществява с дъждооттоци – 3 бр. и площадкова канализация, заустена в градската канализация;

-          Осветление: За скейт парка се монтират осветителни тела със светоизточници ”LED” – 46 W, паркови осветителна тела със светоизточници – енергоикономични луминисцентни лампи 32 W, осветителни тела вградени в настилките- кръгъл корпус с предпазно бронирано стъкло със светоизточник ”LED” – 46 W, за площадката за катерене се монтират 4 бр. прожектори със светоизточници ”LED” – 46 W, паркови осветителна тела със светоизточници – енергоикономични луминисцентни лампи 32 W, и съответната кабелна мрежа, ново парковоразпределително табло за командване на парковото осветление, доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение.