Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Рехабилитация на централната градска част в гр. Ловеч

Проектът се финансира от: ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Бюджет: 3 504 776,04 лева.
Начална дата: 28 Юли 2017
Крайна дата: 10 Май 2019
Възложител Община Ловеч
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

„Трейс Груп Холд“ АД завърши мащабния ремонт на централната градска част в Ловеч по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централната градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“. Гражданите и гостите на Ловеч се радват на обновената и рехабилитирана градска среда и посрещнаха на нея празника на града на 11 май.

Целта на  проекта, дело на арх. Сергей Денчев и арх. Емилия Христова, е изграждане на устойчив и динамичен градски център в  Ловеч, подобряване качествата на живот и създаване на нова социална среда чрез нови пространствени решения. Строителномонтажните работи обхващат реконструкция на ул. „Търговска“ в участъка от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“, (вкл. градската градина и пл. „Екзарх Йосиф I“) и пл. „Г. М. Димитров“ - площадното пространство пред ОББ и комплекс „Космос“. Възложител е Община Ловеч, а финансирането е със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Вижте видео от обновената градска част тук.

Строителите на Холдинга извършиха:

• цялостна подмяна на настилките;

• изграждане на 3 фонтана на пл. “Екзарх Йосиф І”, пл."Т. Кирков"  и пред Драматичен театър;

• монтиране на рампи за осигуряване на достъпна среда;

• ново решение на алейната мрежа  в градската градина;

• ремонт на скулптурната композиция пред съдебната палата;

• отваряне на нова пешеходна ос от ул.”Цачо Шишков” през градската градина към катедралния храм;

• ревизия на озеленяването и градското обзавеждане;

• ремонт на пасажното пространство в комплекс ”Космос”;

• въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• ремонт настилките на пл. “Т. Кирков”, озеленяване;

• ново парково обзавеждане.

По време на реконструкцията не бе премахнато нито едно дърво, засадени са нови дървесни видове. 

В края на 2015 г. „Трейс Груп Холд“ АД изпълни проект за благоустрояване и подобряване на физическата среда в ж.к. „Червен бряг“ Ловеч,  на стойност 3,2 млн. лева.