Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

„Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Позиция №1 - „Част от централната пешеходна зона и ландшафт - Градска градина”.

Проектът се финансира от: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
Бюджет: 1 506 689,53 лева без ДДС
Начална дата: 13 Авг. 2017
Крайна дата: 03 Ноем. 2017
Възложител Община Плевен
Изпълнител Обединение „Градска среда Плевен"

Проектът за основен ремонт на обекти на градската среда на Плевен е по проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Позиция №1 - „Част от централната пешеходна зона и ландшафт - Градска градина”. Договорът се изпълни от Обединение „Градска среда Плевен" с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Инфрастрой“ ЕООД.

Стойността на договора е в размер на 1 506 689,53 лева без ДДС, а финансирането е осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Строителите подновиха 12 500 кв.м пешеходни алеи и 19 240 кв.м зелени площи. Настилката на централната алея е от вибробетонови павета и сегментен паваж. Обходните алеи и подстъпите към сградите в градината са решени с настилка от мит бетон. Изградена бе и нова алея, която започва от оркестрината покрай детската площадка и  излиза на ул. "Вардар".

В зоната между оркестрината и съществуващото кафене се оформя арт зона за деца, с площадка за рисуване върху керамични фигури. Детските площадки са оградени, достъпни за хора в неравностойно положение и с ударопоглъщаща настилка. Има пясъчници, беседка, пързалки, люлки, комбинирани детски съоръжения и пейки. За по-големите е изградена минискейтборд площадка, както и комбинирано съоръжение за фитнес на открито. Настилката около всички паметници е подменена.

За осветяване на Градската градина са поставени 85 броя стълбове за парково осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела, засадени са иглолистни, широколистни дървета и храсти. Изградена е  автоматизирана система за поливане.

Новите зелени и пространствени решения и физическото обновяване на централната градска част на Плевен осигуряват подобрени качества на живот и нова социална среда.