Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Инженеринг на четири броя надлези, включително кръгово кръстовище „Трапезица“

Проектът се финансира от: ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 и Общински бюджет на Община Бургас
Бюджет: 3 639 982,36 лв без ДДС
Начална дата: 15 Окт. 2015
Крайна дата: 31 Март 2016
Възложител Община Бургас
Изпълнител ДЗЗД "Трапезица"

Кратко описание на обекта:

1.1. Проектиране и реконструкция на съществуващо кръстовище „Трапезица“ (пресичане на ул. “Струга” - “Тодор Александров” /път І-9, Е-87/ с  ул. “Одрин”)  - Кръгово кръстовище  “Трапезица” c нова организация на движение  при о.т. о.т. 243-244-245-246-247-248 по плана на ж.к. “Братя Миладинови” и Промишлена зона “Север”, гр. Бургас .

1.2. Проектиране и строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 – Свързани пешеходни надлези, осигуряващи пресичане на ниво на бул. “Тодор Александров“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с Индустриална зона/ и ул. “Струга“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с  Индустриална зона/   

1.3. Проектиране и строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва:

-   Пешеходен надлез 3, осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Стефан Стамболов“ и свързващ ж.к. "Изгрев" с ж.к. "Славейков"

-   Пешеходен надлез 4, осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Никола Петков“ и свързващ ж.к. "Зорница" с ж.к. "Изгрев".

Основната цел на реконструкцията на съществуващото кръстовище „Трапезица” и изграждането на новото кръгово кръстовище е подобряване на транспортно-експлоатационните му качества и създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци, както и намаляване на транспортните задръжки в и извън пиковите моменти.

Репортаж от пасарелката на кръстовище "Трапезица" можете да видите тук.