Дейности

  

Летища

Летище "Граф Игнатиево"

Бюджет: 32 896 520.37 лв.
Начална дата: 01 Апр. 2001
Крайна дата: 01 Юли 2001
Възложител Министерство на отбраната

Реконструкция на летище "Граф Игнатиево"

 • реконструкция на писта за излитане и кацане;
 • реконструкция на пътеки за рулиране;
 • реконструкция на местостоянки за самолети;
 • вграждане на светлинна система на пистите.

Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

 • асфалтови работи - 245 000 t;
 • бетонови работи - 11 000 м3;
 • земни работи - 99 189 м3;
 • положена геомрежа - 136 000 м3;
 • дренажна система с тръби Ø200,  Ø400, Ø500, Ø600, Ø800 - 7 000 м;
 • обработка на фуги с полимер-модифицирана паста - 164 495 м;
 • светлинна система - полагане на 200 км кабел;
 • вертикална сигнализация;
 • хоризонтална маркировка - 25 000 м;
 • сондажни преминавания - 27 бр., всяко по 90 м.

Военно летище "Граф Игнатиево" бе най-големият строителен обект в България през 2001 г. Реконструкцията му беше извършена само за три месеца. Това позволи провеждането на най-голямото учение за Източна Европа на НАТО “Кооператив Кий 2001”.