Дейности

  

Обществени, производствени и жилищни сгради

Реконструкция на автогара Юг - Бургас

Проектът се финансира от: ОП "Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Бюджет: 6 858 490 лв.
Начална дата: 05 Окт. 2014
Крайна дата: 15 Ноем. 2015
Възложител Община Бургас

Обект  „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“, част от проекта за интегриран градски транспорт на Бургас

Реконструкцията на автограта включва изграждане на нова сграда на терминала, осигуряване на подходи и спирки за пристигащи и заминаващи автобуси, благоустрояване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда за хора със затруднено придвижване. Сградата на терминала включва помещения с различна функционалност, съобразени с новите изисквания за качествена транспортна услуга: чакалня, оборудвана с подходящ брой места за сядане, офиси и устройства за купуване на електронни билети и карти, табла за информация в реално време, павилион и кафетерия, помещения за шофьори и диспечери. Основен акцент е осигуряване на достъпност на средата за хора със затруднена мобилност.

Ще бъде изградена също спирка на бързите автобусни линии в посока комплексите „Изгрев", „Славейков" и „Меден рудник".

По предварителен план е заложено трасе за велоалея. Пълен ремонт ще претърпи прилежащата инфраструктура, ще бъде изградена и нова светофарна уредба.

Предстоящата реконструкция е една от най-големите  нас, защото от автогара "Юг" тръгват автобуси за Южното Черноморие, София, Варна.

Изпълнител на проекта е "Трейс Груп Холд" АД чрез дъщерното си дружество "Трейс Бургас" ЕАД.  Проектът е на „Проектантска организация” ЕАД -Бургас, който бе избран след обществено обсъждане.