Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Изграждане на крайбрежна алея в Царево

Бюджет: 695 323,29 евро
Начална дата: 02 Февр. 2015
Крайна дата: 15 Май 2015
Възложител Община Царево

Проект: Изграждане на панорамна крайбрежна алея на гр. Царево

Целта на поректа е да се свърже стария и новия град в залива на пристанището. Строителството ще се реализира по два проекта с различни източници на финансиране. Изграждането на тази пешеходна и велоалея e част от един по-мащабен проект, който цели свързването по крайбрежието на Лозенец с Царево.

  • Първият проект обхваща реконструкция на панорамната крайбрежна алея от моста на р. Черна до подхода към пътя за кв. Василико. Финансирането на реконструкцията е осигурено по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция. Проектът "Срещата на морето и природата с туризма" се изпълнява в партньорство със "Съюз за предоставяне на услуги на селата" към областна управа - гр. Люлебургаз, Турция. Той е на стойност 395 323 евро за двата партньора и се финансира 100% от програмата. Бюджетът за община Царево е 187 256 евро. Алеята ще осигури достъп до това красиво място и ще се обособи атрактивно, модерно и обезопасено крайбрежно пространство, където ще могат да се съчетават възможностите за отдих и забавление, както и красива гледка към морето, пристанището, църквата и стария град Василико.Алеята е с дължина 250 м осветителни тела я разделят на две зони. Едната е предвидена за велосипедна алея с широчина 2 м и ще бъде от асфалтова настилка. Втората зона е пешеходна алея с широчина 3.40 м и ще се изпълни от щампован бетон. В частта си към морето ще са разположени 10 пейки без облегалки с дължина 3 м (стоманобетонни елементи, покрити с дървени дъски). Подходите към алеята са съобразени с изискванията за достъпна среда. На алеята ще бъде монтиран телескоп за наблюдение,  допълнителна атракция за жителите и гостите на града.

 

  • Вторият проект е за изграждане на "Пешеходна и велосипедна алея – южен бряг, пристанищен залив гр. Царево" и се реализира по Стратегията за развитие на "Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево". Той предвижда реконструкцията на останалата част от крайбрежната алея, започваща от асфалтовия път между стария и новия град до първите къщи в кв. Василико. Ще бъдат поставени настилки, пейки, кошчета за боклук и осветителни тела. Ще бъде изграждена на електрическа и ВиК инсталации. Вторият проектът е на стойност 300 хил. евро и се финансира на 100% от стратегията.

Изпълнител и на двата проекта е "Трейс-Бургас" ЕАД.