Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Изграждане на Скейт парк, Бургас

Проектът се финансира от: ОП "Регионално развитие" 2007 -2013 г.
Бюджет: 538 150 лв.
Начална дата: 12 Дек. 2014
Крайна дата: 30 Юни 2015
Възложител Община Бургас

Проект: "Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас,

Обособена позиция 2: „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев”

Скейт паркът представлява затворена система, съставена от извивки с височина от 1.2 до 1.6 м., "spine" трансфер, няколко "hip" трансфера с различен ъгъл, "bump", 7-метров извит рейл, 4-метров извит ръб с тръба, 4-метров прав рейл.

Съоръжението включва още пирамида, висока 1.2 м, състояща се от "А - frame" трансфер и рейл, 2 трансфера с наклонени, прави ръбове + рейл, баланс, голям скок, "Bump" трансфер, пирамида, висока 1.5 м. - с извит ръб. Кръгът се състои от няколко сета стълби (2 бр., 3 бр., 5 бр.), наклонени ръбове, рейлове, "euro gap" и виражи.

Освен  спортна зона, ще бъде изпълнена реконструкция на околната алейна мрежа, облагородяване на зелени площи и доставка на парково обзавеждане.

С изпълнението на проекта ще бъдат благоустроени 2 571 м2 зелени площи, включително засаждане на 23 бр. широколистни и 20 бр. иглолистни дървета.

Алеите около съоръжението са с широчина приблизително 3 метра, като на места се образуват площадки с размер над 160 м2, които ще бъдат подходящи за практикуването на ролер спортове. Площта на алейната мрежа, предвидена за благоустрояване, е 1 947 м 2.

Пространството е проектирано така, че да дава възможност за бързо развитие на начинаещите и приятни моменти при карането за по-напредналите скейтъри и ролеристи.

Паркът ще бъде подходящо място за провеждане на регионални и международни състезания. Той се изгражда в рамките на проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Изпълнител на проекта е „Трейс Бургас” ЕАД.