Дейности

  

Съоръжения за спорт и отдих

Реконструкция на мостика в Ахтопол

Бюджет: 627 000 лв.
Начална дата: 02 Окт. 2014
Крайна дата: 07 Окт. 2015
Възложител Община Царево

Проект „Реконструкция и модернизация на пристанище гр. Ахтопол”, Мярка 2.3 от Стратегията за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево”

Проектните строителни дейности предвиждат цялостен ремонт на конструкцията на мостика. За да се подобри визията му се предвижда монтаж на контурни, предварително изработени стоманобетонни “Г“ елементи и изпълнение на нова настилка от монолитен, релефен бетон за връзка между тях и за възстановяване на нормалната пешеходна повърхност. За улеснение на рибарите се предвижда изграждане на две пътеки по цялата дължина на кея. Те ще бъдат изработени от стоманени профили и стоманени метални решетки, незадържащи вода и представляващи удачно и просто решение в мокро време. Пътеките ще се монтират на ниво 70-80 см над морското ниво, за да улеснят манипулирането с товарите, както и за подпомагане на слизането и качването от и на лодките.

По цялата дължина и от двете страни на кея, ще бъдат изпълнени ВиК и елинсталации и ще се монтират колонки захранени с вода, ток и измервателна апаратура, които ще позволят бъдещо посрещане и обслужване и на яхти. За круизните корабчета и лодки е предвидено да се запази съществуващото слизане и да се оформи още едно ново, със стълби до нивото на контурните пътеки.

Предвиден е монтаж на осветление от скрити диодни ленти. За удобство на туристите, в широката част на мостика ще се монтират пейки и кошчета за боклук, а в началото му и при контакта с крайбрежната улица ще се поставят стойки за велосипеди. Проектът е на арх. Теодор Тодоров от ZOOM Студио.