Договори за рехабилитация на 70 км републикански пътища в Сърбия подписаха Трейс и Коридори Сърбия

27 Февр. 2020

На 27.02.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД И ТРЕЙС СЪРБИЯ АД НИШ, подписа договори за изпълнение на три лота от обект: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища, свързващи се с Коридор Х Ниш – Димитровград (Магистрала Е80):

- LOT 1: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас IIB No. 427, клас IIA No. 223 и клас IIA No. 224; ID 8110911.LOT1

- LOT 2: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас IB No. 39 и клас IIA No. 221; ID 8110911.LOT2

- LOT 3: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас IIA No. 223 и клас IIB No. 429; ID 8110911.LOT3.

Общата дължина на участъците, включени в обекта е 76,5 км. 

Възложител е Коридори Сърбия ООД Белград, Република Сърбия.

Стойността на договорите за трите лота общо е приблизително 20 млн. евро.

Срокът за изпълнение е 540 дни.

И. д. директор на "Коридори Сърбия" Зоран Бабич и изпълнителният директор на "Трейс Сърбия" АД инж. Стойко Мешков подписаха договорите в гербовата зала на община Пирот в присъствието на кмета на Пирот Владан Васич, кмета на административен окръг Пирот - Драгана Тончич, помощник-кметa на Ниш - Марина Костич, кметa на Цариброд - Владица Димитров, кметa на Бела Паланка - Горан Милкович.