МС „Хаджи Димитър“, МС "Театрална" и МС "Орлов мост" от Линия 3 на Софийското метро вече са част от метростроителната история на „Трейс Груп Холд“ АД

27 Авг. 2020

На 26.08.2020 г. официално бе пуснат първият етап от Трети метродиаметър на Столичното метро с дължина 8 км и 8 метростанции. МС 5 “Хаджи Димитър“, МС 6 „Театрална“ и МС 8 "Орлов мост" са проектирани от екипа на инж. Константин Косев и изградени от инженерите и строителите на „Трейс Груп Холд“ АД. Ръководител проект е инж. Петър Костов. Останалите две метростанции МС 17 и  МС 18 „Горна баня“, с ръководител инж. Владислав Петров, са в тестови режим. Трейс построи последните три метростанции в обединения.

МС 5 и МС 6 са сложни за изпълнение поради разнородните геоложките условия, през които преминава тунелният участък, високите подпочвени води и близостта на станциите до корекцията р. Перловска (северният вход на МС 5 минава под реката и излиза на тротоара на бул. „Владимир Вазов“). В интервю изпълнителният директор на холдинга сподели: „Начинът, по който се изпълни преминаването между метростанции 5 и 6, под действаща жп линия, на изключително малка височина от темето на тунела до кота релса, и в добавка почви от пясък и вода, е  пример за това, че българските инженери знаят какво и как да се направи. При нас излезе и тунелопробивната машина, което изискваше пълна стиковка в срокове“. МС „Орлов мост“ е най-дълбоката станция в метрото на София.

МС 18 в кв.“Овча купел“ включва строителството на две станции, прилежащия  линеен пункт с бретел и жп спирка. С цел безопасност и бързо придвижване на гражданите е изградена  покрита пешеходна връзка, преминаваща под жп линията (София-Перник-Радомир) и Околовръстния път на София, свързваща кварталите „Овча купел“ и „Горна Баня“.

Целият централен участък на Трети метродиаметър се прокопа чрез метода на т.нар. щитова проходка – тя е подходяща за дълги тунели. Тунелът при МС 18 поради спецификата и дължината си е извършен по Нов австрийски метод. Той е по-трудоемък и с по-бавен напредък от другите конвенционални способи. Огромното му предимство е, че не засяга по никакъв начин прилежащата инфраструктура. В случая се премина под Околовръстния път и под жп линията - и те, и местната инженерна инфраструктура, са непокътнати, което спести значителни неудобства на гражданите.

Строителните дейности, които се изпълниха по проекта, включват: изграждане на конструкцията; релсов път; нов тип  контактно-кабелна мрежа за България; електрически системи и инсталации; транспортна автоматика, система за диспечерско управление и контрол; телекомуникационни системи (транспортна комуникационна  система, система  за диспечерски връзки, система за влакова радиовръзка, озвучително-оповестителна система, контролна телевизионна система, часовникова система, пожароизвестителна система, система за контрол на достъпа и СОТ, система за автоматично таксуване, тунелна вентилация) и др.

С включването на зелената линия от Трети метродиаметър се очаква пътникопотокът да достигне 110 хил. дущи на ден, автомобилният трафик да намалее с 25%, което ще доведе до намаляване на изхвърлените вредни емисии с над 11 хил. тона годишно.

За Зелената линия на Столичното метро и разговор с инженерите на "Трейс Груп Холд" АД, можете да проследите статията пред "Епицентър".

Видео от МС "Хаджи Димитър" можете да видите тук.

Видео от МС "Театрална" можете да видите тук.

Видео от МС "Орлов мост" можете да видите тук.

Видео от МС "Горна баня" можете да видите тук