Напредва строителството на изгражданата от "Трейс" Метростанция 18 в "Овча купел"

30 Авг. 2019

Напредва изграждането на третия диаметър на столичното метро в кв. „Овча купел“. "Трейс Груп Холд" АД е водещ партньор в консорциума, изпълняващ участък от 1,5 км. с 2 метростанции в квартала. 

Трейс изгражда МС 18 - последна станция от третата метролиния - на Околовръстния път, както и жп спирката в "Горна баня" по линията за Перник и Радомир. Строителството е във фаза, в която с всеки месец обликът на участъка се променя значително.

Конструктивните дейности вече са почти приключили, работи се по архитектурното оформление. Сред основните предизвикателства при изграждането на конструкцията на МС 18 е управлението на трафика на околовръстния път така, че да не се спира движението в нито един момент на строителните работи при изпълнението на частта от метростанцията, попадаща под СОП. Тунелът, изграден след МС 18, е изпълнен по Нов австрийски метод, като така не засяга по никакъв начин прилежащата инфраструктура, нито затруднява живущите в района с огромни изкопи.

Денивелацията в целия участък е много голяма. От 16-та до 18-та метростанция в района е налице постоянно изкачване с близки до максималните наклони.

При самата МС 18 е характерно същото. Денивелацията откъм бул. „Президент Линкълн“, където ще се намира единият вход на метростанцията, е значителна спрямо входа при околовръстния път. Затова единият от блоковете на станцията остава на перонно ниво, а челото на следващия блок се показва над земята и представлява лице на самата МС, разясняват конструктивните решения инженерите на Трейс.

От голяма важност за участъка е и интермодалната връзка между МС 18 и жп станцията в кв. „Горна Баня“ (към жп линията София-Перник-Радомир). Покритата пешеходна връзка, преминаваща под околовръстния път на София, ще свърже „Овча купел“ с „Горна Баня“, като ще бъде автономна от ползването на метрото и ще създаде допълнителни възможности за мобилност за гражданите на двата квартала.

Още подробности за метростроителството в "Овча купел" и какви удобства за гражданите ще създаде бъдещият интермодален терминал вижте в статията на в-к „Строител“.