На 26 юни 2019г. ще се проведе Общото събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД

22 Май 2019

На 26 юни 2019г. ще се проведе редовното общо събрание на акционерите на "Трейс Груп Холд" АД. 

Поканата за Общото събрание, както и всички свързани с провеждането му документи са достъпни в сайта на дружеството, в секция "ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019".