Промяна в състава на УС на „Трейс Груп Холд“ АД

9 Окт. 2018

С настоящото Ви информираме, че на 09.10.2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани следните промени в обстоятелствата на „Трейс Груп Холд“ АД. Като член на управителния съвет и изпълнителен директор е заличен Мирослав Манолов. Като член и председател на управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД е вписана госпожа Десислава Иванова Любенова. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, считано от 09.10.2018 г. е в състав Десислава Любенова – председател, Боян Делчев – зам. председател и изпълнителен директор, и Росица Динева – член.

Десислава Любенова  ДН, председател на УС на „Трейс Груп Холд“ АД, изпълнителен директор на фондация „Трейс за хората“.

Притежава магистърски степени по: “Икономика и управление на човешките ресурси“, „Теория и методика на масовата информация“ към УНСС; “Обществено здраве и здравен мениджмънт“, МУ. Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към МУ.

Професионалната й кариера започва през 1991 г. Консултант,  съдружник и управител на една от първите консултантски фирми в България; учредител и изпълнителен директор на един от първите регистрирани приватизационни фондове в България, преобразуван по - късно в  инвестиционно дружество. От 1996 г. до 2006 г. е изпълнителен директор на най-голямото за времето си инфраструктурно дружество - холдингова структура с 12 дружества в актива си „Холдингово дружество Пътища” АД.  Била е член на СД на редица дружества от пътностроителния бранш и промишлеността като “Мостстройинженеринг” ЕАД – София, „Пътностроителна техника” АД – София, „Бургаспътстрой” АД – Бургас, „Трейс- София“ АД и др.

Носител на наградата „Млад мениджър” за 2001 г. на фондация „Еврика”.