СПИСАНИЕ ТАЙМ (TIME) ЗА ТРЕЙС

24 Ноем. 2021

Да прилагаш опит и знания … в партньорство с най-добрите

В рубриката „БЪЛГАРИЯ – на стратегическия кръстопът на Европа“ сп. Тайм представя „Трейс Груп Холд“ АД. В броя от 8 ноември, 2021 г. списанието публикува журналистически материал със заглавие: „Трейс Груп ХолдАД - строителство за бъдещето“, разказващ за Холдинга и изпълнителния директор инж. Боян Делчев. Фотографията, която сп. Тайм избра, е от международен коридор Х , строителство на Магистрала Е 75, в участъка Грделица (Горно Поле) – Царичина Долина, изпълнен от Трейс.

Ето пълния текст на публикацията:

 

БЪЛГАРИЯ – на стратегическия кръстопът на Европа

Трейс Груп ХолдАД - строителство за бъдещето

 

През трите десетилетия, откакто България започва своя път от еднопартийна държава към парламентарна демокрация, балканската страна с излаз на Черно море претърпява значителна социална и икономическа трансформация, както и политическа такава. Това е по-скоро постепенна, отколкото драматична промяна от силно централизирана, планова икономика към отворена, пазарна страна с доходи по-високи от средните в сърцето на Европейския съюз (ЕС).

България си осигурява своето членство в ЕС през 2007 г. и оттогава доходите нарастват рязко с милиарди евро, които се вливат в индустриите на страната. Членството в ЕС работи в полза както на Брюксел, така и на София, защото географското местоположение на България означава, че развитието на нейния транспорт и инфраструктура е жизненоважно за плановете на ЕС да свърже Централна Европа със Средиземно море на юг и с пътищата на север към Германия.

Повечето от проектите, необходими за реализирането на тази цел, са залегнали в инициативата на ЕС за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). Като част от по-широкия коридор Ориент/Източно Средиземноморие, TEN-T е превозното средство, чрез което Брюксел насочва финансиране към мрежата от летища, пътища, железопътни линии и водна инфраструктура, които в крайна сметка ще образуват безпроблемен търговски и транспортен коридор в посока изток-запад.

Основана през 1996 г. от проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, който все още е мажоритарен собственик, вписана на Българската фондова борса през 2007 г., софийската компания Трейс Груп Холд участва активно в някои от проектите на Ten-T. Сред най-важните и финансово значими проекти, който е подкрепен от 450 млн. долара европейско финансиране, е модернизацията на железопътната инфраструктура между градовете Пловдив и Бургас в югоизточната част на страната.

Групата участва и в редица други специфични за българската инфраструктура водещи инициативи. Сред тях е изграждането на Софийското метро, ​​където като главен изпълнител компанията изиграва основна роля в изключително сложното строителство на 45 метро станции и 50 километра железен път. Трейс съдейства за изграждането на Гражданското летище в София, както и за нняколко пречиствателни съоръжения за отпадни води и канализация, поверени са му няколко проекта със специално предназначение като реконструкцията на военно летище "Граф Игнатиево".

Наред с новата метро система на столицата и обширната работа по обновяването на пътната и железопътната мрежа на България, Трейс изгражда и първия в България държавен интермодален терминал в Пловдив. Опитът и качеството на работата на компанията се оценяват още по-лесно при посещението на подобни конструкции като кръговото движение „Трапезица“ в Бургас и Западната дъга на Софийския околовръстен път, които са шедьоври в комбинация от планиране и управление на трафика и пешеходния поток. През годините Трейс е носител на различни награди за дейността си, от които последната е за проектиране, разработване и реконструкция на голям надлез в Стара Загора.

Техническите и организационни умения на Трейс очевидно изиграват голяма роля за успеха му, но също така значение има и способността на компанията да работи конструктивно в партньорство с мултинационални компании със син чип, включително Siemens и Alstom. „Имаме успешен опит в партньорство с някои от най-опитните доставчици на строителни материали и логистика в ЕС“, казва изпълнителният директор Боян Делчев. „Това означава, че винаги можем да разчитаме на най-добрите продукти и услуги.“

Извън България групата на Трейс придобива мажоритарен дял в инженеринговата компания Виор – Велика Морава още през 2008 г., а през 2015 г. последва придобиването на дъщерните дружества ПЗП Ниш и ПЗП Враня. Три години по-късно те се обединяват в Трейс Сърбия, която изиграва важна роля за модернизацията на някои от основните магистрали в Сърбия. Трейс Груп Холд има също така дъщерни дружества, учредени в Германия, Украйна и Северна Македония. Компанията участва и в няколко проекта в Прага.

Следва Румъния. „Изчисляваме, че през следващите пет до седем години договори на обща стойност 100 милиарда долара могат да бъдат пуснати на търгове, тъй-като Румъния най-накрая се справя с проблемите си с пътищата и железопътния транспорт“, прогнозира Делчев. „Надяваме се да оферираме за поне 1,5 милиарда долара от тях.“

Тъй-като Групата се готви да отпразнува своята 25-та годишнина и Делчев размишлява къде може да бъде Трейс Груп Холд след още четвърт век, предстои перспективата компанията да приложи уменията и опита си в проекти в Европа, Азия, Близкия изток и Африка. В партньорство, разбира се, но само с най-добрите.

Линк към статията на списание Тайм.