Срок финансови отчети

8 Юни 2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Трейс Груп Холд“ АД, ще оповести индивидуален и консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г. в срок не по-късно от 30.07.2020 г.

Причина за забавянето на изготвянето и публикуването на отчетите е въведеният дистанционен режим на работа, който значително затрудни нормалната работа и доведе до забава на  процесите по отчитане на информацията. Необходимо е повече време за комуникация между финансовите екипи на компанията и дъщерните дружества, както и необходимостта от допълнителна информация за оценка на въздействието върху дейността на компанията, във връзка с предприетите мерки срещу COVID-19.