"Трейс Груп" подписа нови договори в София и Бургас

12 Юни 2019

"Трейс Груп Холд" АД подписа следните договори за изпълнение на строителни работи:

Първият договор включва изготвяне на технически проект и строителство на улица „Централна” между ул. „Антонин Колар” и продължението на ул. „Промишлена” в гр. София. Стойността на договора възлиза на 1,148  млн. лв. без ДДС. Изпълнител е „ЦАРИГРАДСКО“ ДЗЗД с партньори „Трейс Груп Холд“ АД и „Инжпроект“ ЕООД. Възложител е Столична Община – „Метрополитен“ ЕАД. Договорът е подписан на 07.06.2019 г., а срокът за изпълнение е 6 месеца. Финансирането е със средства на Столична община.

Вторият договор обхваща проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III-5392 “Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“ на стойност 1,7 млн. лева без ДДС. Изпълнител на работите е „Трейс Груп Холд“ АД, а Възложител е ОПУ - Бургас. Договорът е подписан на 20.05.2019 г., като срокът за изпълнение на работите е в рамките на 105 календарни дни. Финансирането е осигурено от републиканския бюджет.