"Трейс Груп Холд" АД заяви готовност да строи на концесия тунела под Шипка

1 Юли 2009

„Трейс Груп Холд” АД с партньори „SNC-LAVALIN” и „Станилов” ЕООД заявиха инвеститорски интерес към строителство и експлоатацията на Проекта „Обходен път на град Габрово с тунелно преминаване на връх "Шипка". В заявлението до Националната агенция „Пътна инфраструктура” трите компании прилагат общо 200 страници информация за опита на трите фирми в изграждането и управлението на големи и сложни инфраструктурни обекти, както и за тяхното финансиране. Приложени са също референции на фирмите, които показват техните възможности в изграждането на пътища, тунели, мостове и хидротехнически съоръжения, а също така за използваните от тях технологии и иновативни решения. „SNC-LAVALIN” е с 50 годишна история. Тя е една от водещите световни компании в областта на проектирането, строителството и управлението на проекти, в това число и тяхното финансиране. Има 30 представителства на всички континенти. Централният офис на компанията е Монреал, Канада. Най-големите подразделения на корпорацията са в САЩ, Франция, Белгия, Великобритания. „Станилов” ЕООД е частна строителна организация основана през 1995 година и работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти „Трейс Груп Холд” АД участва в проекта със своя опит в изграждането и управлението на големи инфраструктурни обекти в областта на пътното строителство, пътните съоръжения и метростроителството. Очаква се в края на септември или началото на октомври фирмите, заявили интерес, да бъдат поканени от НАПИ на информационна среща, на която ще бъдат запознати детайлно с проекта.